87-94

وبلاگ ناکامم در آستانهء هفت سالگی و ورود به مدرسه، مرحوم شد.

 

1. به احترام هفت سال نوشتن از اتفاقات روزمره و غیر روزمره، هفت سال خوشحالی و غم، به احترام هفت سالِ واقعی؛ هفت دقیقه سکوت لطفاً...

2. این اتفاق هیچ ربطی به بلبشوی مدیریت بلاگفا نداره.

3. این اتفاق ایضاً هیچ ربطی به تألمات یا سرخوشی های روحی، روانی، جسمی و... نداره.

4. کلاً بهتره اینجوری تصور کنیم که هیچی به هیچی ربط نداره.

5. اگه میشد کلیدش رو مینداختم توی دریا؛ که وسوسه نشم و دوباره ننویسم.

6. ولی دیگه نمی نویسم.

7. برای آخرین بار: نظر بدهید.

نوشته شده در دوشنبه ۳۰ شهریور۱۳۹۴ساعت 0:15 توسط پریا |
 
مطالب قدیمیتر